Gibraltar

Gibraltar

Toto zámořské území Velké Británie je mnohým výjimečné. Gibraltar je poslední kolonií v Evropě a jeho strategická poloha je navíc klíčová pro dohled nad Gibraltarskou úžinou – místem, kde se stýkají vody Atlantického oceánu a Středozemního moře.

Území Gibraltaru o rozloze pouhých 6,5 km2 tvoří vápencová skála, vysoká 426 m. Proto se mu přezdívá The Rock – Skála. Na souši sousedí pouze se Španělskem. Hranice je dlouhá 1,2 km a zbývajících 12 km tvoří pobřeží. Za pěkného počasí lze odsud dohlédnout až ke břehům Afriky.

Gibraltar jako výletní místo

I když je tu vystavena řada luxusních hotelů slibujících velmi romantické ubytování pod příkrou skalní stěnou, nejvíce turistů sem proudí v rámci jednodenního výletu ze Španělska. Gibraltarské území je totiž tak malé, že jej – coby uspěchaný turista – zvládnete zmapovat během jediného dne. Kromě přírodních krás si odtud můžete vyjet na delfíní safari a velmi zblízka pozorovat volně žijící opice rodu makak – což jinde v Evropě nezažijete.

Jak se dostat do Gibraltaru

Gibraltar je dostupný letecky, lodí i po souši. Příjezd do Gibraltaru ze strany Španělska každý zaznamená – Skála je vidět již z dálky. Na hranicích je třeba předložit pas. Velká Británie totiž nepatří do Schengenského prostoru. Zajímavostí je, že při zpáteční cestě stejnou trasou předložení pasů nestačí – probíhá zde i celní kontrola. Z autobusů musí všichni vystoupit i se zavazadly a vybrané osoby jsou podrobeny prohlídce.

První zajímavostí po vjezdu do Gibraltaru je přejezd letištní plochy, kterou díky malé rozloze území křižuje hlavní silnice. Při přistání nebo startu letadla je silnice uzavřena semafory.

Krátký pohled do historie

Podle bájí měl úzkou šíji mezi dvěma kontinenty rozbít svým kyjem samotný Hérakles (lat. Hercules), aby se dostal k ostrovu Erythea a mohl ukrást krávy obra Gerióna. Na okrajích vzniklého průlivu postavil dva „sloupy“: Gibraltarskou skálu na evropské straně a horu Abyla, též označovanou jako Jabel Musa, na africké straně. Vznikla tak úžina ve starověku nazývaná Héraklovy sloupy – dnes Gibraltarský průliv. Za tímto územím následoval jen nekonečný oceán, v jehož vodách jednou zmizela bájná Atlantida…

Název má Gibraltar po svém prvním dobyvateli Tárikovi. Původně zněl Džabal al Tárik – Tárikova skála. Zkomolením tohoto názvu vznikl Gibraltar.

Gibraltar – pamětihodnosti

Tárik skálu obsadil v roce 711 a následně tu vyrostla pevnost, jejíž pozůstatky se dochovaly dodnes. V roce 1462 se pevnost dostala do španělské správy a o cca 240 let později ji dobil holandsko-britský expediční sbor. Tento zábor potvrdila Utrechtská smlouva z roku 1713. Španělé se pokoušeli několikrát získat strategické místo zpět, ale vždy neúspěšně. Během druhé světové války museli civilisté Skálu opustit. Gibraltar se změnil v pevnost a námořní základnu.

Výlety aneb co si nenechat ujít?

Nejjižnější místo Gibraltaru – Europa point. V roce 1838 tu postavili maják. Kousek odtud je katolická kaple Panny Marie Evropy a nová velká mešita. Když budete mít štěstí, dohlédnete odsud až na pobřeží Maroka.

Jeskyně St. Michaels Cave s obrovskými krápníky. Nachází se ve výšce 300 m a je tu vybudovaný obří koncertní sál s výbornou akustikou. Čeká tu na vás také kopie lebky neandrtálského člověka, objevená ve Forbesově dole v roce 1848. Dokládá, že zdejší místa obýval první člověk již 40 000 let př. n. l.

Před jeskyněmi se to jen hemží opicemi druhu makak bezocasý, o které se stará místní vláda. Pokud se ptáte, proč by zrovna ta měla něco takového dělat, možná odpověď je skryta v legendě. Ta praví, že Britové budou na Gibraltaru jen tak dlouho, dokud tu budou žít opice. A opic je tu skutečně dostatek. K turistům přicházejí velmi blízko. Situace, kdy opice skočí někomu na záda nebo vtrhne do nastartovaného mikrobusu, není vůbec výjimečná. Krásné záběry pobřeží a přístavu pořídíte z Opičí obory.

Nenechejte si ujít delfíní safari. Nejen že pobyt na palubě lodi poskytne nový pohled na Skálu, pokud budete mít štěstí, uvidíte kolem lodi skákat delfíny.

Zajímavosti a tip na suvenýr

Gibraltar má vlastní měnu – gibraltarskou libru, jejíž hodnota se pro rok 2018 pohybuje na úrovni 29,5 GIP/CZK. Gibraltarská libra je platidlem pouze na Gibraltaru, jinde ji nelze použít, a to ani ve Velké Británii. Jako taková je i velmi dobrým suvenýrem.

Španělsko si Gibraltar opakovaně nárokuje. Připojení ke Španělsku většina obyvatel Gibraltaru odmítá, což dokládá i výsledek posledního referenda z roku 2002.

Přejeme příjemnou dovolenou!

Leave a Comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.